Wpłaty ofiar na Sanktuarium z Polski

FUNDACJA NA RZECZ POLSKIEGO NARODOWEGO SANKTUARIUM NA KAHLENBERGU

BANK PEKAO SA

Rachunek do wpłat w PLN
PL94 1240 1789 1111 0010 8674 0464

Rachunki walutowe do wpłat w USD:
PL37 1240 1789 1787 0010 8674 3289

Rachunki walutowe do wpłat w EUR:
PL06 1240 1789 1978 0010 8674 2833