Ofiara na utrzymanie Kościoła

Wpłaty ofiar na Sanktuarium z Polski

FUNDACJA NA RZECZ POLSKIEGO NARODOWEGO SANKTUARIUM NA KAHLENBERGU

BANK PEKAO SA

Rachunek do wpłat w PLN
PL94 1240 1789 1111 0010 8674 0464

Rachunki walutowe do wpłat w USD:
PL37 1240 1789 1787 0010 8674 3289

Rachunki walutowe do wpłat w EUR:
PL06 1240 1789 1978 0010 8674 2833

Wpłaty ofiar na Sanktuarium z Austrii

St. Josefskirche am Kahlenberg
Bankverbindung: Bank Austria
IBAN: AT 54 12000 00402012306
BIC: BKAUATWW

KAHLENBERGER KIRCHE ST. JOSEF Gesellschaft zur Förderung und Sicherung des Kirchenkulturgutes

ERSTE BANK
IBAN: AT71 2011 1838 5391 5000
BIC: GIBAATWWXXX